Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Wysokość zasiłków

Wysokość zasiłków

Wysokość zasiłków

Od i września 2020 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 1. Wysokość zasiłku dla osób które udokumentowały staż pracy mniejszy niż 5 lat

  960,00 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  753,90 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

 2. Wysokość zasiłku dla osób które udokumentowały staż pracy w przedziale od 5 do 20 lat

  1200,00 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  942,30 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 1. Wysokość zasiłku dla osób które udokumentowały staż pracy powyżej 20 lat

  1440,00 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  1130,80 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopybezrobocia w kraju;
 • 365 dni - dla bezrobotnych:
  - zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy,
  - jeżeli stopa bezrobocia w tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzieńnabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
  - są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  - którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonekbezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresujego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
  - samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2014-11-26 13:51:21)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-12-02 11:29:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/wysokosc-zasilkow/204