Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/swiadczenia-przyslugujace-rolnikom-zwalnianym-z-pracy/88

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy