Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Instrument skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30 roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:

  • możliwość wejścia na rynek pracy,
  • gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Starosta, może na podstawie zawartej umowy dokonywać pracodawcy lub przedsiębiorcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez 12 m-cy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Kto może ubiegać się o refundację?

Przedsiębiorca lub pracodawca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Co musi zrobić Pracodawca lub Przedsiębiorca, aby otrzymać tą formę wsparcia?

  • złożyć wypełniony wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • podpisać z PUP umowę w sprawie refundacji,
  • zatrudnić skierowanego przez PUP bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy i dostarczyć kserokopię umowy o pracę.

Czas trwania refundacji:

Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Do czego obowiązany jest pracodawca lub przedsiębiorca?

Do utrzymania w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, po zakończeniu okresu refundacji.

Wysokość wsparcia

Refundacja przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacja o naborze wniosków zostanie zamieszczona w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej www.pup-prudnik.pl

Szczegółowych informacji udziela:

Alicja Rygiel – Pośrednik Pracy,

tel. 77 436 99 95; e-mail: a.rygiel@pup-prudnik.pl

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2016-01-19 10:47:50)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2017-08-28 12:14:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/refundacja-wynagrodzenia-oraz-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/246