Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Osobą poszukującą pracy może być osoba która jest:

1) obywatelem polskim lub

2) cudzoziemcem:

3) cudzoziemcem – członkiem rodziny cudzoziemca zamierzającego wykonywać lub wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywatela państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.

4) cudzoziemcem - członkiem rodziny obywatela polskiego,

Możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy jeżeli:

Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.