Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/partnerstwo-transgraniczne-eures-t-beskydy/180

Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy

EURES–T Beskydy (www.eures-tbeskydy.eu) to partnerstwo transgraniczne ustanowione pomiędzy trzema krajami członkowskimi Unii Europejskiej: Republiką Czeską, Polską i Słowacją. Umowa zakładająca Partnerstwo została podpisana 16 grudnia 2007r. jako wynik ponad dziesięcioletniej współpracy pomiędzy obecnymi partnerami w obszarach związanych z rynkiem pracy i mobilnością transgraniczną.

Głównym celem Partnerstwa jest połączenie działań publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze rynku pracy i mobilności pracowniczej na terenie Beskidów w celu ułatwienia dostępu do dostosowanego do potrzeb wsparcia dla pracowników przygranicznych, dojeżdżających codziennie lub min. raz w tygodniu do pracy w sąsiednim kraju, promowania odpowiednich ofert pracy dostępnych w ramach regionu transgranicznego, niezależnie od ich kraju pochodzenia, przedstawiania lokalnym pracodawcom odpowiednich kandydatów do pracy, bez względu na ich narodowość oraz zapewnienia dostępu do informacji dotyczących usług rynku pracy (podatki, system ubezpieczeń społecznych, rekrutacje, zakładanie własnej działalności gospodarczej) wszystkim klientom partnerów - pracownikom, pracodawcom, osobom poszukującym pracy i absolwentom.

Obszar partnerstwa to powierzchnia ponad 19 000 km², z czego:

Głównymi organami Partnerstwa są: