Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/nowe-perspektywy/245

Nowe Perspektywy

"Nowe Perspektywy"

Program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cel programu: zaktywizowanie 6 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wartość projektu: 107 800,00 zł (Rezerwa Ministra)

Czas realizacji projektu: 11.2015 r. - 31.12.2017 r.

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być wszystkie osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Działania: w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia:

Rezultaty: Efektem programu będzie podjęcie zatrudnienia przez 6 uczestników programu, co daje efekt zatrudnieniowy ma poziomie 100%.