Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Strażnik działu ochrony

Numer oferty: StrPr/20/0000 Oferta ważna: od 2020-05-15 do 2020-06-05
Stanowisko: Strażnik działu ochrony . .
Miejsce pracy: Nysa, powiat nyski, gmina Nysa, woj. OPOLSKIE
Ilość miejsc: 10
Zakres obowiązków: Służba w dziale ochrony, praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wielozmianowy system pełnienia służby
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Umiejętności i uprawnienia: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz 1427) może pełnić osoba: - posiadająca obywatelstwo polskie - posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - korzystająca z pełni praw publicznych - która daje rękojmię zachowania prawidłowego wykonywania powierzonych zadań - która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo - dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych - posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby
Inne: Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega, Wypełniona ankieta personalna, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.08.2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. UWAGA - Proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie, kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Wynagrodzenie: 3703.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną