Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

WYCHOWAWCA

Numer oferty: StrPr/18/0000 Oferta ważna: od 2018-11-22 do 2018-12-31
Stanowisko: WYCHOWAWCA . .
Miejsce pracy: Głogówek, powiat prudnicki, gmina Głogówek, woj. OPOLSKIE
Ilość miejsc: 5
Zakres obowiązków: • sprawowaniem opieki i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce, • tworzeniem serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnej, • organizacją pracy w grupie dzieci oraz pracą indywidualną z dzieckiem, • realizacją obowiązku szkolnego przez wychowanków, • praktykami zawodowymi wychowanków, • współdziałaniem z lekarzem, pielęgniarką i rodziną dziecka w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieką w czasie choroby, • wdrażaniem wychowanków do przestrzegania higieny osobistej, porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych, • zaopatrzeniem wychowanków w odzież i inne przedmioty osobistego użytku, • przygotowywaniem posiłków wraz z wychowankami na podstawie wspólnie opracowanych jadłospisów, • urlopowaniem wychowanków do domu rodzinnego,
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Umiejętności i uprawnienia: • posiadanie umiejętności twórczej pracy z młodzieżą i dziećmi, • umiejętność pracy w zespole, łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętność włączania się w życie placówki, zdobywanie nowych doświadczeń, • zdecydowanie w działaniu i konsekwencja, • umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, organizowanie im czasu wolnego, • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji, • operatywność i dyspozycyjność, • takt i wysoka kultura osobista, • jasno określona wizja pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. • znajomość specyfiki zawodu
Inne: • obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe: a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego • brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
Wynagrodzenie: 3000.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną