Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/86/porady-grupowe-w-iii-kwartale-2022-r-

Porady grupowe w III kwartale 2022 r.

 

TERMINY ORAZ TEMATY PORAD GRUPOWYCH - III kw. 2022 r.

DATA

TEMAT

13 lipca 2022 r.

Sposoby i techniki poszukiwania pracy

24 sierpnia 2022 r.

Nauka konstruowania dokumentów aplikacyjnych
(CV i list motywacyjny)

21 września 2022 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić w pokojach nr 10 i 11 (drugie piętro) najpóźniej na 5 dni przed planowym rozpoczęciem się zajęć.

Tematy oraz terminy porad grupowych mogą ulec zmianie.