Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/74/porady-grupowe-w-ii-kwartale-2020-r-

Porady grupowe w II kwartale 2020 r.


Porady grupowe w II kwartale 2020 r.

TERMINY ORAZ TEMATY PORAD GRUPOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DRUGIM KWARTALE 2020 r.

DATA

TEMAT

07 KWIETNIA 2020 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

28 KWIETNIA 2020 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

12 MAJA 2020 r.

Sposoby i techniki poszukiwania pracy

26 MAJA 2020 r.

Sposoby i techniki poszukiwania pracy

09 CZERWCA 2020 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

23 CZERWCA 2020 r.

Nauka konstruowania dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny)

 

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić w pokojach nr 10 i 11 (drugie piętro) najpóźniej na 5 dni przed planowym rozpoczęciem się zajęć.

Tematy oraz terminy porad grupowych mogą ulec zmianie.