Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/70/porady-grupowe-w-iii-kwartale-2019-r-

Porady grupowe w III kwartale 2019 r.


Porady grupowe w III kwartale 2019 r.

TERMINY ORAZ TEMATY PORAD GRUPOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W TRZECIM KWARTALE 2019 r.

DATA

TEMAT

16 LIPCA 2019 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

13 SIERPNIA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

03 WRZEŚNIA 2019 r.

Nauka zasad utrzymania pracy

25 WRZEŚNIA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić w pokojach nr 10 i 11 (drugie piętro) najpóźniej na 5 dni przed planowym rozpoczęciem się zajęć.

Tematy oraz terminy porad grupowych mogą ulec zmianie.