Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/69/porady-grupowe-w-ii-kwartale-2019-r-

Porady grupowe w II kwartale 2019 r.


Porady grupowe w II kwartale 2019 r.

TERMINY ORAZ TEMATY PORAD GRUPOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DRUGIM KWARTALE 2019 r.

DATA

TEMAT

09 KWIETNIA 2019 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

30 KWIETNIA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

21 MAJA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

11 CZERWCA 2019 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

27 CZERWCA 2019r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić w pokojach nr 10 i 11 (drugie piętro) najpóźniej na 5 dni przed planowym rozpoczęciem się zajęć.

Tematy oraz terminy porad grupowych mogą ulec zmianie.