Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/72/porady-grupowe-w-iv-kwartale-2019-r-

Porady grupowe w IV kwartale 2019 r.


Porady grupowe w IV kwartale 2019 r.

TERMINY ORAZ TEMATY PORAD GRUPOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CZWARTYM KWARTALE 2019 r.

DATA

TEMAT

15 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Wypracowanie realistycznych postaw wobec rynku pracy

29 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

19 LISTOPADA 2019 r.

Nauka zasad utrzymania pracy

11 GRUDNIA 2019 r.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Chęć udziału w zajęciach można zgłosić w pokojach nr 10 i 11 (drugie piętro) najpóźniej na 5 dni przed planowym rozpoczęciem się zajęć.

Tematy oraz terminy porad grupowych mogą ulec zmianie.